Junior Over Age

Upcoming Fixtures
Recent Results

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos
News
Headline
23/03/2021 21:34
Ail ddechrau sesiynau hyfforddi

Gobeithio fod pawb yn iawn.Mae wedi bod yn amser hir ers i ni fod ar Y Morfa, ond wedi cyhoeddiad a chanllawiau diweddaraf gan y llywodraeth ac URC byddwn ni'n ail ddechrau gyda sesiynau hyfforddi ar ôl Y Pasg.Bydd sesiwn gyntaf oedran uwchradd nos Fawrth 13 Ebrill 6-7y.hSesiwn cyntaf chwaraewyr oedran cynradd  nos Wener 16 Ebrill 6-7 y.hBydd yr run canllawiau mewn lle fel yr oedd cyn y Nadolig:- Cwblhau y sympton checker cyn pob sesiwn ymarfer ar: https://www.wrugamelocker.wales/en/log-in?ReturnUrl=&Error=yes - golchi/diheintio dwylo cyn sesiwn ymarfer- golchi/dihe.....

READ MORE
TWITTER

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 15:05:02
TERFYNOL @RygbiPwllheli 8-3 @rygbicaernarfon

   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 14:51:53
@RygbiPwllheli 8-3 @rygbicaernarfon

   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 14:25:52
(Dechrau’r ail hanner)

   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 14:22:51
@RygbiPwllheli 5-3 @rygbicaernarfon

   

|