Hub Under 11s

Upcoming Fixtures
Recent Results
Access to player information, statistics, and pictures for this team is restricted. To view this content you must be logged in and request access .

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos
News
Headline
23/03/2021 21:34
Ail ddechrau sesiynau hyfforddi

Gobeithio fod pawb yn iawn.Mae wedi bod yn amser hir ers i ni fod ar Y Morfa, ond wedi cyhoeddiad a chanllawiau diweddaraf gan y llywodraeth ac URC byddwn ni'n ail ddechrau gyda sesiynau hyfforddi ar ôl Y Pasg.Bydd sesiwn gyntaf oedran uwchradd nos Fawrth 13 Ebrill 6-7y.hSesiwn cyntaf chwaraewyr oedran cynradd  nos Wener 16 Ebrill 6-7 y.hBydd yr run canllawiau mewn lle fel yr oedd cyn y Nadolig:- Cwblhau y sympton checker cyn pob sesiwn ymarfer ar: https://www.wrugamelocker.wales/en/log-in?ReturnUrl=&Error=yes - golchi/diheintio dwylo cyn sesiwn ymarfer- golchi/dihe.....

READ MORE
TWITTER

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 15:05:02
TERFYNOL @RygbiPwllheli 8-3 @rygbicaernarfon

   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 14:51:53
@RygbiPwllheli 8-3 @rygbicaernarfon

   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 14:25:52
(Dechrau’r ail hanner)

   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
18/09/2021 14:22:51
@RygbiPwllheli 5-3 @rygbicaernarfon

   

|