News

23 March 2021 / Club News

Ail ddechrau sesiynau hyfforddi

Gobeithio fod pawb yn iawn.
Mae wedi bod yn amser hir ers i ni fod ar Y Morfa, ond wedi cyhoeddiad a chanllawiau diweddaraf gan y llywodraeth ac URC byddwn ni'n ail ddechrau gyda sesiynau hyfforddi ar ôl Y Pasg.
Bydd sesiwn gyntaf oedran uwchradd nos Fawrth 13 Ebrill 6-7y.h
Sesiwn cyntaf chwaraewyr oedran cynradd  nos Wener 16 Ebrill 6-7 y.h
Bydd yr run canllawiau mewn lle fel yr oedd cyn y Nadolig:
- Cwblhau y sympton checker cyn pob sesiwn ymarfer ar: https://www.wrugamelocker.wales/en/log-in?ReturnUrl=&Error=yes
 
- golchi/diheintio dwylo cyn sesiwn ymarfer
- golchi/diheintio dwylo yn ystod egwyl sesiwn
- golchi/diheintio dwylo cyn gadael y cae/man hyfforddi
- Ni fydd cyflysterau eraill y clwb ar agor am y tro
 
Rydym yn edrych ymlaen croesawu pawb yn nôl.

Diolch

WRU Game Locker

https://www.wrugamelocker.wales/en/log-in?ReturnUrl=&Error=yes

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|