Under 11s

Upcoming Fixtures
Access to player information, statistics, and pictures for this team is restricted. To view this content you must be logged in and request access .

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos
News
Headline
23/03/2021 21:34
Ail ddechrau sesiynau hyfforddi

Gobeithio fod pawb yn iawn.Mae wedi bod yn amser hir ers i ni fod ar Y Morfa, ond wedi cyhoeddiad a chanllawiau diweddaraf gan y llywodraeth ac URC byddwn ni'n ail ddechrau gyda sesiynau hyfforddi ar ôl Y Pasg.Bydd sesiwn gyntaf oedran uwchradd nos Fawrth 13 Ebrill 6-7y.hSesiwn cyntaf chwaraewyr oedran cynradd  nos Wener 16 Ebrill 6-7 y.hBydd yr run canllawiau mewn lle fel yr oedd cyn y Nadolig:- Cwblhau y sympton checker cyn pob sesiwn ymarfer ar: https://www.wrugamelocker.wales/en/log-in?ReturnUrl=&Error=yes - golchi/diheintio dwylo cyn sesiwn ymarfer- golchi/dihe.....

READ MORE
TWITTER

Addysg Gorfforol SHO @AGysho
14/05/2021 19:52:20
Genod bl.8 wedi mwynhau gwneud ffitrwydd rygbi tu fewn gyda @SwyddogRygbiCRC yn eu gwers rygbi oherwydd y glaw tu a… https://t.co/fDh7VjR85O
Retweeted by SwyddogRygbiCRC
   

Addysg Gorfforol SHO @AGysho
14/05/2021 19:51:52
Clwb brecwast ( ystafell ffitrwydd) i ddisgyblion TGAU 11 yn ail cychwyn.Braf gweld ychydig o normalrwydd yn dychwe… https://t.co/qfjlfhJniM
Retweeted by SwyddogRygbiCRC
   

ClwbRygbiCaernarfon @rygbicaernarfon
13/05/2021 11:22:41
Mae'r Clwb yn falch iawn o waith gwirfoddol Alun Roberts, y Cadeirydd, i Hosbis Dewi Sant. The Club is proud of ou… https://t.co/W2ZyaDSZ3k

   

Swyddog Rygbi C.R.C @SwyddogRygbiCRC
06/05/2021 22:32:49
Gret cael cyflwyno bach o waith taclo am y tro cynta i ferched blwyddyn 7 prynhawn ma. Edrych mlaen i weld pawb yn… https://t.co/k7IgPpQ20d

   

|